Gawharshad > Peace Building > Peace Center

Peace Center

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

 ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتالی:

 از آنجاییکه تحقق صلح علاوه بر تلاش های جمعی و بین المللی بر تغیر نگرش های فردی و درونی افراد نیز نیازمند میباشد و این تغیر نگرش ممکن نیست مگر اینکه فرهنگ صلح پذیری و صلح پروری در جامعه گسترش و ترویج پیدا نماید و این امر تنها از طریق  ارتقا ظرفیت افراد جامعه در رابطه به مطالعات صلح وحل منازعه ممکن میگردد.

به همین منظور به سلسله تالیف درسنامه مطالعات صلح وحل منازعه،  نشر فصلنامه علمی – تخصصی، گوهر صلح،  اینک مرکز صلح  این موسسه  با ایجاد کتابخانه دیجیتالی گام اساسی دیگری را در راستایی ترویج  فرهنگ صلح برداشته است، قابل تذکر میدانم اینکه درین منبع معلوماتی  کتاب ها، فصلنامه ها، ژورنال، رهنمود های تدریسی، مقاله و ویدیو کلیپ های مرتبط به صلح از سایت های معتبرعلمی افغانستان و جهان تهیه و با اخذ مجوز از نهاد های متذکره در وبسایت موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد آپلود گردیده است، البته منابع متذکره در قالب عناوین ذیل تنظیم گردیده است:

-صلح و دموکراسی

-مذاکره

-منازعه

-خشونت و عدم خشونت

-صلح و حل منازعات

-مقاله

-منابع به زبان انگلیسی

نوت: تلاش برای غنی سازی این منبع معلوماتی جریان دارد

Books Filter
By Genre

صلح و دموکراسی Series

وضعیت دموکراسی محلی، چارچوب ارزیابی
سیر حکمت جامعه مدنی از یونان تا جهان مدرن
دسترسی زنان به عدالت در افغانستان
نوشتارهای پیرامون دموکراسی افغانی، فرصت ها و چالشها
قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی
اصول و مبانی دموکراسی
ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی: راهکار های برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی
دموکراسی سازی وکاهش فقر در آسیای جنوبی
جامعه مدنی چیست؟
از دیکتاتوری به دموکراسی
مارتین لوتر کینگ: مبارزه برای حقوق برابر در امریکا
جامعه مدنی - مبارزه مدنی
بررسی روانشناختی خود کامگی
چک لیستی برای پایان استبداد
برضد کودتا
بنیاد های دیموکراسی
واژه نامه مشارکت مدنی
نافرمانی مدنی
ما ملت میشویم
گذار به دیموکراسی
فواید دیموکراسی - نقش دیموکراسی ها در تقویه صلح و توسعه
شهامت، سرسختی و ابتکار چگونه میتواند دنیا را تغیر دهد
راه حل نهای یک نسل کشی
پالیسی نامه سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان
آموزش مردم سالاری - رهنمای برای آموزگاران
از دیکتاتوری به دیموکراسی
در دفاع از مفهوم حداقل گرا از مردم سالاری
د دیکتاتوری نه دموکراسی ته
اسلام و دموکراسی

کتاب ها و فصلنامه ها در رابطه به مذاکره Series

اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن
مدیریت مذاکره
دستنامه آموزشی در مورد مفاهمه و مذاکره جهت تغیر مسیر منازعه
اصول و فنون مذاکره
فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره موفق نهایی
اصول و فنون مذاکره "موثرترین روش برای حل و فصل صلح آمیز منازعان

مقاله Series

اصول و روش های تعامل با دیگری
جان آدامز و ترویج صلح و عدالت اجتماعی در میان توده ها
زنان، صلح و امنیت
نظریه استراتژیهای ژئوپلیتیکی تولید صلح، امنیت و توسعه
اصول و فنون مذاکره
خان عبدالغفار خان
د خان عبدالغفار خان فخر افغان ژوند
عفو و گذشت برای اصلاح روابط بین فردی
مراحل بخشش
عفو و بخشش: سخنان بزرگان و مشاهیر جهان
اندیشه های دینی مهاتما گاندی
توسعه و منازعات قومی
گاندی، عدم خشونت و جنبش های اجتماعی
زندگی و اندیشه مهاتما گاندی
سلب حیات مادی و معنوی انسانها از نظر قرآنکریم
هنر زندگی کردن
ماهیت و ابعاد خشونت درچشم اندازقرآن
خشونت خانوادگی از منظر قرآن
تحقق صلح منوط به تغیر افکار و آرا جهانیان است
کنش خشونت پرهیزانه
سه اصل اساسی جنبش های خشونت پرهیز
سیمای صلح در قرآن
ادیان و ترویج صلح - بروشور نهایی
قطع نامه پایانی کمیته برای صلح
خشونت
خلق و خو جنسیت
نکاتی برای مذاکره موفق
نقش حقوق بین الملل و دیپلماسی در حل منازعات بین الملل
نظریه های منازعه
مراحل مذاکره
مذاکره
مدارا حضرت پیامبر با مخالفان و دیگر اندیشان
راه حل های سیاسی و حل و فصل اختلافات بین المللی
گلبانگ صلح و دوستی
صلح و توسعه اجتماعی
صلح و آشتی در عص پیامبر اکرم
صلح
رابطه صلح و حقوق بشر
اسلام دین جنگ یا صلح
حل منازعه
تفاوت بین مذاکره و مناظره در چیست؟
جنگ و صلح
تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی
آیا شناخت هویت در تامین صلح و ایجاد منازعه نقش دارد؟
ابعاد مختلف حل منازعه افغانستان
مطالعات صلح و حل منازعه
پیامبر "ص" و پرهیز از خشونت
بهار سبز - مدیریت منازعات
اهمیت برنامه ریزی و هدف گزاری در مذاکره
آری گفتن به صلح "مبارزات زنان لیبریا برای صلح"
دموکراسی و خشونت پرهیزی
خاموشی خشونت است - به بد رفتاری علیه زنان در افغانستان خاتمه بدهید
خشونت چیست
جهان عاری از خشونت یا دیپلوماسی اعتدال

کتاب های منازعه Series

تحول مفاهیم، نگرش ها و روش ها در حل منازعه، در آمدی برحل و فصل منازعات پیچیده و مزمن
شیوه های گذار از منازعه
د منازعی د حل لاری
روش های حل منازعه
رهنمود آموزشی جوانان و حل منازعات
بررسی مفهوم منازعه در نظریه های روابط بین الملل وژیوپلتیک
نگاه تازه به منازعه بیست ساله ای افغانستان
بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل
تیوری منازعه
تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل

کتاب ها در رابطه به خشونت و عدم خشونت Series

همه مردم برادرند
تاملاتی در باره گاندی
چراغ را بسوی درونت بیافروز، شرح اندر باب گاندی و استالین
سیاست مداران موافق و مخالف با گاندی
روش درمانی عفو با تاکید بر دیدگاه اسلامی: بررسی موردی
پیروزی بدون خشونت
مبارزه مسالمت آمیز: هم استراتیژی هم تاکتیک
اصول و روش های تعامل با دیگری
گاندی: گونه ی از زندگی
محبت، ترس و تربیت: خشونت همه روزه بالای اطفال در خانواده های افغان
قدرت حقیقت
نلسون ماندلا - فریاد نامیرا از افریقای جنوبی
"واژه نامه"کنش خشونت پرهیز
رهنمای مبارزه بی خشونت موثر
برگزیده از - پس از جنگ تاریخ اروپا
خشونت دینی و خشونت سکولار
خشونت خانوادگی، عوامل و راهکار های مقابله با آن
تعین میزان خشونت وعوامل اجتماعی موثر بر آن
نقد خشونت دینی
فلسفه خشونت پرهیزی رامین جهانبگلو
مبارزه ی خشونت پرهیز
پیشگیری از خشونت خانگی

کتاب ها و فصلنامه ها در رابطه به صلح و حل منازعات Series

اسلام اصالت جنگ یا اصالت صلح
آموزش صلح
جامعه شناسی صلح
مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی
اثرات توسعه گردشگری بر شاخص های صلح جهانی
نمونه (جی اس پی آر) رهنمای آموزش اعمار صلح
بخشش از دیدگاه روانشناسی و قرآن کریم
حقوق بین الملل، رسانه ها، صلح و امنیت بین الملل
زنان، صلح و امنیت - نگاه اجمالی
وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان
مقاومت مدنی در انقلاب های شرق اروپا و شوروی
دستنامه آموزشی عدالت انتقالی
دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبراعظم
در تدارک صلح جهانی
نقشه راه صلح جامعه مدنی برای نامزادان ریاست جمهوری
عدالت در گذار سه واژه
عدالت انتقالی
رهنمود آموزشی جوانان و اعمار صلح
رهنمود آموزشی دخیل سازی علما در حل منازعات و اعمار صلح
بررسی میزان توجه به "آموزش صلح " در برنامه درسی دوره ابتداییه از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیه
صلح درونی برای دستیابی به صلح جهانی
گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح - گزارش از یوناما
گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح- ایجاد مبانی برای یک پروسه فراگیر صلح
- صلح به هر قیمت - آشتی و ادغام مجدد در افغانستان
اسلام و صلح جهانی
فلسفه آزادی و صلح
آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی
رهنمای آموزشی صلح پروری
سرباز صلح
نقش تربیت بدنی در تحقق صلح جهانی
نقش دموکراسی ها در تقویت صلح و توسعه
نقش دین اسلام در باره صلح و اصول محدود کننده جنگ
صلح و سلم در قرآنکریم
مولانا و جهان صلح یک رنگ
ورکشاپ تربیوی اعمار صلح
تحلیل های از صلح، جنگ و اجتناب از جنگ
مروری بر مطالعات صلح در جهان
دیپلوماسی صلح آمیز پیامبر اسلام
نقش جوانان در تامین صلح جهانی
مردم سالاری و صلح
کتاب درسی حل منازعات و تحکیم صلح
طرح فلسفی بسوی صلح ابدی
عدالت لپاره غژونه
صدا ها برای عدالت
د افغانستان دشونزیو لپاره دسولی زده کری پروگرام
دیدگاه های رهیافت های مختلف روابط بین املل نسبت به مساله صلح
دموکراسی، عدالت و صلح
بررسی جهانی شدن دیموکراسی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین الملل
فصلنامه سیاسی - :تهدیدات اخیرصلح و ابزارهای سازی برای مقابله با تهدیدات
تحکیم صلح ملل متحد، چالشهای پیشرو
تبیین برنامه ی درسی صلح محور در فلسفه کانت
تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی
پروگرام تعلیمات صلح برای مکاتب افغانستان
بررسی مفهوم فرهنگ و جایگاه مفهوم صلح در کتاب های کودکان در ایران در سال های 70-85
آموزش مطالعات صلح و حل منازعه

Peace Series

Peace by Peaceful Means
Peace and Conflict Review
Peace Education Resource Guide
From Dictatorship to Democracy
A Force More Powerful
Integrating Peace Education in Teacher Education; A Teaching Guide Book
The Other Side of Gender Inequality: Men and Masculinities in Afghanistan
Male Roles, Masculinities and Violence
Basic Principles of Satyagraha
Abdul Ghaffar Khan, the Congress and the Partition of India
United Nation Peacekeeping Operations
Women, Peace and Security Handbook
Reconciliation Theory and Practice for Development Cooperation
From Conflict Resolution to Reconciliation
The Social Psychology of Intergroup Reconciliation
Building Peace - Empowering Peacebuilders
Nonviolence after Gandhi
My-Nonviolence
All Men Are Brothers
Theories of Peace, A Synthetic Approach to Peace Thinking
Women, War and Peace
Connecting Peace, Justice and Reconciliation
Time to Abolish War
Peace and Religion
Global Peace Index 2015
The Big book of Conflict Resolution Game
Johan Galtung, Theories of Conflict
Conflict Theory
CHAPTER 1 Introduction to Conflict Resolution: Concept and Difination
Conflict Management in the Workplace
Conflict Resolution
Developing a Career in International Peace and Conflict Resolution
The Impact of New Media on Peacebuilding and Conflict Management
Peace building in Divided Communities:
A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extemism
National Theory and Practice- A review of the Literature
Interview: What Will Peace Operations Look Like in 2025?
Democratizing Peace Process: Women at the Table
Governance for Peace
Peace, Justice and Reconciliation in Africa
Natural Resources, Conflict and Conflict Resolution
Cooperation and Conflict
Understanding Conflict Resolution
Journal of Peace Research - What do we know
Security Dialogue- Human Security
Security Dialouge
Conflict Management and Peace Science
Journal of Conflict Resolution
Journal of Peace Research
Security Dialouge
Violence, Peace and Peace Research
Cost and Risks in Nonviolent Conflict
An Introduction to Nonviolent Struggle for Youth
Recovering Nonviolent History
Teaching Model: Nonviolent Transformation of Conflict
Steps for Peace
Governance and Peacebuilding Training Program 2005
Honor and Revenge: A Theory of Punishment
The Ethics of Peacebuilding
Love and Forgiveness For A More Just World
Conflict Resolution and Reconciliation
Title: Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies
Reconciliation as a Peace building
Handbook for Nonviolent Campaign
Facing Acute Conflict
Tyranny Could Not Quell Them
Toward Research and Theory Building in the Study of Nonviolent Action
The Role of Power in Nonviolent Struggle
There Are Realistic Alternatives
The Anti Coup
Social_Power_excerpts_for_Self_Lib.pdf
Self - Liberation, A Guide to Strategic Planning for Action to End a Dictatorship or other Oppression
PNVA_excerpts_for_Self_Lib (1)
On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals
Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany
Nonviolent Resistance in Lithuania, A story of peaceful Liberation
Nonviolent Action in the Liberation of Lativa
CANVAS CORE CURRICULUM; A Guide to Effective Nonviolent Straggle
Letter from Birmingham Jail
National Security Through Civilian - Based Defence
Civil Resistance in the East European and Soviet Revolution
How Non Violence Struggle Works
Creating a Culture of Peace Curriculum
Violence and Phenomenology
Violence and Democracy
The Politics of Collective Violence
Rethinking Violence States and Non State Actors in Conflict
Pierre Clastres - Archaeology of Violence
Peace Building Toolkit for Educators
GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_combined.pdf
The Pentagon's New Map: War and Peace in Twenty- First Century
Understanding Conflict and Conflict Management
Training Manual 1st half
Training Manual 3nd part
Training Manual- 2nd part
Theories of Conflict
Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution
Reconciliation After Violent Conflict - A Handbook
Peace Trough Tourism: How Can Tourism Lead Peace?
Peace Education and Conflict Resolution Curricula for Middle School Students
Peace and Conflict Impact Assessment
Introduction to Conflict Resolution: Concept and Defination
HTAC Peace Education Curriculum Standard
The Elusive Nature of Peace Education
Handbook of Peace and Conflict Studies
Research Report - Engaging Community Resilience for Security, Development and Peace Building in Afghanistan
Introduction to Peace Studies & Research Methods
Peace Education Curriculum Grade 12 of 12
Conflict Resolution Skills
Conflict Resolution Strategies and their performance modules
Conflict Resolution Education
Conflict Management and Resolution Manual
198 Methods - of Nonviolence Action 1.
Approach to Conflict Resolution
A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies
Peace building and Conflict Management
Governance and Peace Building Training Program 2005
Peace Education

No event found