Gawharshad Sites > موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد > news > جشن ششمین دور فارغ التحصیلی مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار گردید

جشن ششمین دور فارغ التحصیلی مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار گردید

این جشن به روز پنجشنبه ۱۱ قوس سال جاری در قصر اورانوس شهر کابل برگزار گردید. در این جشن بیش از ۲۰۰۰ تن  به شمول داکتر سیما سمرمؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصلایت عالی گوهرشاد و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عبدالرؤوف نوید مشاور ارشد مؤسسه شهدا و  گوهرشاد، جواد وفا رئیس مؤسسه شهدا، داکتر محمد جواد صالحی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، عبدالمجید مجیدی رئیس تحصیلات تکمیلی گوهرشاد، صفرعلی آیین معاون اداری مالی گوهرشاد، داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی، امیر کامه وال رئیس موسسات و پوهنتون های خصوصی، Sagipa Djusaeca مشاور در Un Women، شماری از نماینده گان مردم در ولسی جرگه و سنا، فرهنگیان، اساتید، ۳۷۷ تن دانشجوی فارغ التحصیل جدید و فامیل های دانشجویان فارغ التحصیل، کارمندان گوهرشاد و شهدا، اشتراک ورزیده بودند.

داکتر محمدجواد صالحی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد در صحبت های افتتاحیه خود ضمن تبریک گویی به دانشجویان و فامیل های آنها و اساتید این مؤسسه، ششمین دور فراغت دانشجویان را برای این مؤسسه یک دست آورد بزرگ توصیف کرد.

2

صالحی با بیان اینکه مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد یک مؤسسه غیر انتفاعی است، گفت: این مؤسسه یک سرمایه ملی است. وی کیفیت محوری را اصلی ترین هدف این مؤسسه خواند و اظهار داشت: ما برای رسیدن به این هدف بخشی را تحت عنوان تضمین کیفیت ایجاد کرده ایم.

صالحی از دیگر دست آوردهای این مؤسسه، کابردی کردن  مضامین را عنوان کرد و گفت: ما به این منظور بخشی  بنام توانمندسازی زنان، بخشی بنام مرکزصلح گوهرشاد و بخشی بنام مرکز تحقیقات را ایجاد کردیم که کارهای قابل توجهی را انجام داده اند. عنقریب از  سوی بخش توانمند سازی زنان چندکتاب درسی نیز به چاپ برسد.

صالحی در قسمت دیگری از سخنانش، برگزاری جایزه سمر را، بزرگترین جایزه علمی در سطح کشور و یکی دیگر از دست آوردهای مهم گوهرشاد شمرد. نتایج این جایزه علمی به زودی اعلان خواهد شد.

داکتر صالحی در پایان نوید اهدای بورسیه برای سال آینده به خانواده شهدای اردوی ملی و پولیس ملی را داد.

خانم آمنه امید خراسانی یک تن از دانشجویان طی مقاله ای؛ ماهیت خلق انسان را شناخت و معرفت خود و هستی تعریف کرد و اظهار داشت: تأسیس گوهرشاد در کشور یک رنسانس علمی بود که در امتداد هدف فلسفه وجودی بشر بنیاد گذاشته شده است.

3

خانم سیما سمر، مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی دیگر از سخنرانان این جشن بود. خانم سمر با ابراز مسرت و خوشی و تبریک گویی به فامیل ها، اساتید و دانشجویان فارغ شده، بیان داشت که فراغت دانشجویان نقطه پایان تحصیل نیست بلکه اغاز مسئولیت های جدید و سنگین در قبال جامعه و خانواده است.

4
خانم سمر با خطاب به دانشجویان فارغ شده گفت: دیپلوم شما سند مسئولیت شماست. هر دانشجو باید با این سند به مبارزه با تبعیض و ایجاد تغییر دموکراتیک به پاخیزد” . وی درادامه اظهار داشت که هیچ تغییری انجام نمی پذیرد مگر آنکه از خود وخانواده شروع شود.

شاه محمود جعفری برنده مدال سید جمال الدین افغانی و یکی از اساتید مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد با خواندن شعر زیبا، رونق و طراوت دیگری به محفل بخشید که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

5

در ادامه پوهندوی کامه وال؛ رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی به ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه که در کشور ۳۶ دانشگاه دولتی و ۱۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی و دانشگاه خصوصی با ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ دانشجو و جود دارد، نقش مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد را در این آمار ارزنده توصیف نمود. کامه وال همچنین در قسمت دیگری از سخنانش توجه به کیفیت در مؤسسات تحصیلات عالی کشور را یک مسئولیت برای خود و اداره خود قلمداد نمود.

وی در ادامه، نوید اهدای دیپلوم های همتا با دیپلوم های دانشگاه های دولتی به دانشجویان مؤسسات و دانشگاه های خصوصی را داد. رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی همچنین به ترفیعات علمی اساتید کدر و دایمی در مؤسسات و دانشگاه های خصوصی اشاره نموده گفت: مطابق با مصوبات وزارت تحصیلات عالی، قرار است ترفیعات علمی به اساتید دایمی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز اعطا شود.

6

داکتر رنگین دادفر اسپنتا یکی از اعضای هیئات أمنای مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد طی سخنانی گفت: فراغت از دانشگاه نقطه جدید زندگی به شمار می رود.

 وی خطاب به دانشجویان اظهار داشت: ما باید انسان های دانشگاهی ای برآییم که علی الرغم به پا خواستن برای صلح و رفع تبعیض و ایجاد زندگی مسالمت آمیز، قدرت به پا خواستن در مقابل بی دادگری و ظلم در یک جامعه را نیز داشته باشیم.

 وی در قسمت دیگری از سخنانش از اولین روزهای ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد یاد کرد که این مؤسسه با چالشهای زیادی رو به رو بود.

داکتر اسپنتا ششمین دور فراغت مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد را نشانه خوبی از غالب آمدن بر این چالشها دانست.

 7

نجیب الله شایگان یکی دیگر از دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد در ضمن قرائت مقاله ای، بیان داشت که توسعه یک جامعه منوط به دانش و علم در یک جامعه می باشد.

وی با تکیه بر نظریه هابر ماس، کارکرد اصلی دانشگاه ها در جوامع مدرن را، تخصص گرایی و فرهنگ سازی و خودآگاهی و دگر خواهی خواند.

8

در پایان آقای روشن یکی از تاجران ملی کشور، وعده ۵۰ بورس کامل برای دختران در سال آینده را داد که مورد تشویق حضار قرار  گرفت.

این محفل با اهدای لوح تقدیر به فارغین به پایان رسید.

گفتنی است که این ششمین دور فارغ التحصیلی دانشجویان از مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد است. در این دور ۳۷۷ تن دانشجو از این مؤسسه فارغ گردیده است که ۲۳۷ تن آنان را پسر و ۱۴۰ تن دیگر آن را دختر تشکیل می دهد.

f

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کامنت

نام (الزامی)
ایمیل (ایزامی)
پیام (الزامی)
برانی تنظیم گراوارتار لطفا به سایت Gravatar مراجعه کنید.

No event found

GIHE Twitter GIHE Facebook GIHE YouTub
موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد
سرک دارلامان پهلوی هوتل کابل دبی
info@gawharshad.edu.af
شمار های تماس : 861 54 54 76- 92 82 92 785 0093