Gawharshad Sites > موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد > news > سمینار علمی« موانع رشد و توسعه اقتصادی » برگزار شد

سمینار علمی« موانع رشد و توسعه اقتصادی » برگزار شد

در ادامه سلسله سمینارهای علمی مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، سمینار علمی “موانع توسعه اقتصادی در افغانستان” توسط داکتر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین وزارت تجارت و صنایع در مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار گردید.

در این سمینار  که به تاریخ ۴ جوزا ۱۳۹۵ در سالن کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار شد، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد داکتر محمد جواد صالحی، شمار زیادی از دانشجویان رشته  اقتصاد و مدیریت و استادان مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد شرکت کرده بودند.

IMG_8451

در نخست خانم سکینه قاسمی رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت  ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، هدف از برگزاری این سمینار را پیدا کردن راهکارهای عملی جهت رسیدن به توسعه اقتصادی در افغانستان عنوان نمود.

IMG_8455

سپس داکتر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین وزارت و تجارت به ایراد سخن پرداخت. داکتر فرهنگ در گام نخست اهمیت مطالعه رشد اقتصادی در یک کشور و موانع موجود فرا روی آن را به مورد بحث قرارداد. وی در این باره گفت: مطالعه توسعه اقتصادی در جامعه باعث بالابردن میزان نیروهای کیفی دریک جامعه می شود.

IMG_8475

وی در ادامه ۱- امنیت ۲- مصونیت پذیری سرمایه گذاری و عدم توانایی حکومت در فراهم سازی عوامل رشد و توسعه اقتصادی ۳- نقش سکتورهای خصوصی،  از جمله چالش ها فراروی توسعه اقتصادی در کشور عنوان کرد.

داکتر فرهنگ همچنین با بیان اینکه  در دوره انقلاب سبز، عایدات سرانه کشور در سطح بالایی قرار داشته است، اظهار داشت که جنگ ها و نا امنی ها و برادر کشی های درون کشوری باعث شد که ما از انقلاب سبز و توسعه اقتصادی فاصله بگیریم.

فرهنگ همچنین با ارجاع به قانون اساسی و سیستم بازار آزاد تذکر داد که آهنگ رشد و توسعه  اقتصادی در افغانستان منوط به همکاری مردم و تنظیم بازار از سوی حکومت است ولی این بدان معنا نیست که حکومت در امور رشد و توسعه اقتصادی  کنترل و اعمال نفوذ نماید.

وی همچنین خاطر نشان کرد که نبود امنیت در کشور و عدم توانایی  حکومت در فراهم سازی عوامل رشد و توسعه اقتصادی، باعث این شده است که سرمایه گذار در کشور از مصونیت اقتصادی برخوردار نباشد و در کشور سرمایه گذاری نکند.

داکتر فرهنگ در آخر سخنانش با توضیح اینکه سکتور خصوصی افغانستان می تواند بالفعل موتور رشد و توسعه ی اقتصادی افغانستان باشد، این نکته را هم یاد آوری کرد که سکتور خصوصی در افغانستان به سکتور مافیایی تبدیل شده است که خود، یک مشکل فرا روی رشد و توسعه اقتصادی افغانستان به شمار می رود.

IMG_8496

برنامه با طرح سؤال از سوی دانشجویان وجواب جناب فرهنگ پایان پذیرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کامنت

نام (الزامی)
ایمیل (ایزامی)
پیام (الزامی)
برانی تنظیم گراوارتار لطفا به سایت Gravatar مراجعه کنید.

No event found

GIHE Twitter GIHE Facebook GIHE YouTub
موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد
سرک دارلامان پهلوی هوتل کابل دبی
info@gawharshad.edu.af
شمار های تماس : 861 54 54 76- 92 82 92 785 0093