Gawharshad Sites > موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد > بخشهای اکادمیک > انجینری

انجینری

پوهنحی انجنیری

رشد سریع و روز افزون علوم مختلف در جهان به ویژه در دو دهه اخیر، لزوم برنامه ریزی مناسب و تلاش مضاعف جهت هماهنگی با پیشرفت های گسترده علمی و صنعتی را ضروری میسازد و بدون شک خود باوری و استفاده مطلوب از خلاقیت های انسانی و ثروت های ملی از مهم ترین عواملی است که در این راستا می توانند مثمر ثمر واقع شوند و در حقیقت با برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از ابزار و امکانات موجود می توان در مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاد. در این راستان هر پروژه عمرانی در مراحل مختلف مطالعات اولیه، طرح، اجرا و کنترول های بعدی نیازمند برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از امکانات موجود میباشد آمار های موجود و سرعت جذب فارغ التحصیلان رشته های انجنیری بوسیله وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی و بخش خصوصی اهمیت زیاد این رشته هارا نشان میدهد

رشته های انجنیری که یکی ازبخش های علمی، فنی وهنری بوده وبا توجه به نیاز سنجنی های انجام شده وتقاضای مکرر شاگردان مکاتیب وتحصیلات نیمه عالی که خواهان ادامه تحصیل در این رشته هاشده بودند، موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد در ایجاد آن اقدام نمود که خوشبختانه در شروع سال ۱۳۹۲ درکنار سایر پوهنحی های موسسه تحصیلات عالی خصوصی گوهر شاد مجوز پوهنحی انجنیری را نیز بدست آورد، که فعلا دارای دو دپارتمنت ساختمانی وسرک سازی میباشد آغاز به فعالیت نموده است، که در آینده نزدیک دیپارتمنت های آرشتیکت، محیط زیست ومعدن نیز ایجاد خواهد گردید

پوهنحی انجنیری موسسته تحصیلات عالی گوهر شاد متعهد است که انجنیران ورزیده و توانا را با بهترین کیفیت تحصیلی در اجتماع تقدیم نماید تا به یک الگوی تحصیلات با کیفیت دربین نهاد های تحصیلی در سطح کشور تبارز نماید

مسولین پوهنحی انجنیری گوهرشاد بخاطر وسعت دانش محصلین خود پروگرام های تحقیقاتی وتخنیکی را در بخش های مختلف آماده میسازد تا در مسیرکاریابی برای محصلین این موسسه دربخش های مختلف مفید واقع گردد

فرصت های شغلی

فارغ التحصیلان رشته انجنیری درساحات و صنایع مختلف دولتی و خصوصی میتواند شامل کار شود که ادارات دولتی عبارتند از وزارت شهر سازی ، وزارت انکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب ، وزارت فواید عامه ، وزارترانسپورت و هوانوردی شاروالی ها، ریاست محیط زیست و همچنان شرکت های خصوصی ساختمانی در بخشهای ساختمان سازی   ( ساختمانهای صنعتی ومدنی )، شهر سازی ، سد سازی ، پل سازی ، راه سازی ، تونل سازی ، شبکه های آب رسانی ، برق رسانی ، جیو تیکنیکی وغیره منابع خوبی کار یابی برای نیروی تحصیل کرده گان رشته های این پوهنحی میباشد

  

اهداف آموزشی رشته ساختمانی

دوره لیسانس انجنیری سیول یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است. هدف از تشکیل این دوره آموزشی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در عرصه انجینری وساخت وساز کشور است. بازسازی و نوسازی کشور در شرایط کنونی از اولویت ها و ضرورت های انکار ناپذیر است. بنا برای اجرای درست پروژه های ساختمانی ساختمانهای صنعتی ومدنی ضرورت به نیروی تحصیل دارد تا بتواند در اینده با کشور های توسیعه یافته جهان رقابت نماید. از این رو تربیت و پرورش نیروهای تحصیلکرده یکی از وظایف اساسی نهادها و مراکز تحصیلات عالی کشور به شمار می رود. موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد به عنوان یک مرکز اکادمیک و مبتکر در عرصه تأمین قوای بشری متخصص و متعهد در نظر دارد که علاوه بر پذیرش و جذب محصل در علوم بشری، در عرصه فنی و انجینیری نیز، در چارچوب مقررات وزارت تحصیلات عالی و منطبق بر معیارهای روز علمی، آغاز به فعالیت کند

ارایه تکنولوژی جدید و آماده سازی بستر مناسب ساینسی جهت فراگیری علوم و فنون جدید مهندسی و تخنیکی در بخش های مختلف انجنیری.

انجنیری در کشور بگونه یک مسلک متحرک بوده وباید پاسخگوی تمام نیاز های بالقوه کنونی خدمات زیربنای نظر به معیارهای پذیرفته شده مسلکی باشد

ارایه برنامه تخصصی واساسی وسیع وگسترده مورد نیازتوسط محصلین درحطه تخصص آنها وبرنامه ریزی جهت پیگری مطالعات پیشرفته

آماده سازی فضای مناسب جهت حق انتخاب رشته های مورد نظرخویش با در نظر داشت بگروند تحصیلی ونیاز مندی های روز

 نقش و توانایی

فارغ التحصیلان رشته سیول قابلیت ها و توانایی های زیر را خواهند داشت

توانایی مدیریت اجرای پروژه های ساختمانی

توان طراحی ساختمانها

توان دیزاین و محاسبه ساختمانهای صنعتی، مدنی و تآ سیسات آبی

دادن مشوره های تخنیکی به بخش دولتی و خصوصی در مورد اجرای درست ساختمان سازی در کشور

فارغ التحصیلان رشته سرک سازی توانایی های ذیل را خوهند داشت

توان طراحی و محاسبه تمام ساختمانهای زیر بنایی مانند: شاهرا ها، پل و پلچک ها، تونل ها، دیوارهای محافظتی و سرک های بین شهری

توان سروی و براورد پروژه های سرک سازی و همچنان مدیریت آن

دادن مشوره های تخنیکی به ادارات دولتی و بخش خصوصی جهت مدیریت درست پروژه هی زیر بنایی

کارهای اکادمیک و اداری که انجام شده 

  کارهای علمی و اکادمیک(a

تهیه کریکولم های رشته های جدید مانند: ( آرشتیک ، محیط زیست ومعدن)

باز نگری کریکولم های رشته های سیول و سرک سازی

تهیه استراتژیک پلان برای پوهنحی انجنیری

تهیه اهداف پوهنحی انجنیری

ارزیابی خودی استادان وپوهنحی توسط خود استادان درسال دوبار انجام شده

ارزیابی ریس پوهنحی توسط استادان دوبار درسال انجام شده

ارزیابی استادان پوهنحی انجنیری توسط شاگردان در فوم های جداگانه بصورت سری خانه پوری گردیده

ترتیب پلان کاری پوهنحی در هر نیمه سال تحصیلی

امضا قرارداد انجام لابراتوار انجنیری با شرکت Diamond Geo Engineering

ایجاد یک صنف لابراتوارمصالح ساختمانی در داخل پوهنحی که ۲۰ % مواد آن تهیه گردیده

انجام کارهای پرکتیک و لابراتوار های محصلین با شرکت غلغله گروپ Diamond G E

  1. کارهای اداری :برگزاری امتحان کانکورخزانی وطی مراحل اسناد لازمه آن به بخشهای مربوطه به عنوان مسول برگزاری امتحان کانکور خزانی ۹۳ در ماه

ترتیب وتنظیم دروس پوهنحی انجنیری در شروع سمستر ومضامین که باید ارایه گردد

انتخاب اساتید قراردادی نظر به مضامین سمستر خزانی

اطلاع رسانی به اساتید و مشخص کردن مضامین که باید درس بدهد

جلسه هماهنگی با استادان وروش ارایه درس و نحوه برگزاری امتحانات وسایر مقررات موسسه درشروع درس

نظارت از تطبیق نصاب درسی و حسن اجرای برنامه های درسی

برگزاری امتحان کانکورخزانی وطی مراحل اسناد لازمه آن به بخش های مربوطه به عنوان مسول برگزاری امتحان کانکور خزانی ۹۳ در ماه

ترتیب وتنظیم دروس پوهنحی انجنیری در شروع سمستر ومضامین که باید ارایه گردد

انتخاب اساتید قراردادی نظر به مضامین سمستر خزانی

اطلاع رسانی به اساتید و مشخص کردن مضامین که باید درس بدهد

جلسه هماهنگی با استادان وروش ارایه درس و نحوه برگزاری امتحانات وسایر مقررات موسسه درشروع درس

نظارت از تطبیق نصاب درسی و حسن اجرای برنامه های درسی

برگزاری امتحان کانکورخزانی وطی مراحل اسناد لازمه آن به بخش های مربوطه به عنوان مسول برگزاری امتحان کانکور خزانی ۹۳ در ماه

ترتیب وتنظیم دروس پوهنحی انجنیری در شروع سمستر ومضامین که باید ارایه گردد

انتخاب اساتید قراردادی نظر به مضامین سمستر خزانی

اطلاع رسانی به اساتید و مشخص کردن مضامین که باید درس بدهد

جلسه هماهنگی با استادان وروش ارایه درس و نحوه برگزاری امتحانات وسایر مقررات موسسه درشروع درس

نظارت از تطبیق نصاب درسی و حسن اجرای برنامه های درسی

No event found

GIHE Twitter GIHE Facebook GIHE YouTub
موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد
سرک دارلامان پهلوی هوتل کابل دبی
info@gawharshad.edu.af
شمار های تماس : 861 54 54 76- 92 82 92 785 0093