Gawharshad Sites > موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد > راهنمای استفاده از سیستم دانشگاهی گوهرشاد

راهنمای استفاده از سیستم دانشگاهی گوهرشاد

سیستم دانشگاهی گوهرشاد، یک سیستم مدیریتی آنلاین بوده که سهولت های زیاد را برای دانشجویان، استادان، کارمندان و مدیران دانشگاه گوهرشاد ایجاد نموده است. با استفاده از این سیستم دانشجویان و همکاران دانشگاه از سراسر جهان به اطلاعات درسی و دانشگاهی شان دسترسی پیدا میکنند. ایجاد و راه اندازی این سیستم یکی از دست آورده های بزرگ دانشگاه در سال ۱۳۹۵ میباشد. استفاده از این سیستم ساده بوده و کاربران میتواند از طریق تلفن های هوشمند و کامپیوترهای شان به این سیستم دسترسی پیدا کنند.

الف: طریقه وارد شدن به سیستم دانشگاهی گوهرشاد:

 1. از آدرس ذیل وارد سایت دانشگاه گوهرشاد شوید: gawharshad.edu.af 
 2. در سایت دانشگاه گوهرشاد، به بخش، ورود به سیستم دانشگاهی گوهرشاد یا (Log in to GIHE U-MIS) رفته روی آن کلیک کنید؛
 3. در صفحه باز شده ایمل آدرس (Student’s ID@gawharshad.edu.af ) و رمز عبور (کد دانشجویی) را وارد و دکمه ورود را بزنید.
 4. در صفحه باز شده کد فعال سازی (شماره تذکره خود) را وارد نمایید.
 5. در صفحه باز شده ایمیل آدرس شخصی خود را ثبت و پاسورد (رمز عبور) خود را تبدیل نموده و داخل شماره حساب (اکونت) شخصی خود شوید.

ب: مشخصات شماره حساب دانشجویان:

شماره حساب (اکونت) هر محصل دارای بخشهای صفحه اصلی، اطلاعات شخصی، تقسیم اوقات، تقسیم اوقات امتحان، انتخاب کریدت، دانلود کتاب و جزوه درسی، ارزیابی استادان، سوابق تحصیلی، فیس و پیام، میباشد:

 1. صفحه اصلی، در این قسمت، مشخصات محصل، اطلاعیه ها و خبرهای دانشگاه قابل مشاهده میباشد؛
 2. اطلاعات شخصی، در این قسمت، محصل میتواند مشخصات خود را با جزئیات بیشتر، به شمول مشخصات تذکره، مشاهده کند؛
 3. تقسیم اوقات، در بخش تقسیم اوقات دانشجو میتواند تقسیم اوقات درسی اش را بعد از تأیید انتخاب کریدت از طرف، دانشکده مربوط مشاهده یا چاپ کند؛
 4. تقسیم اوقات امتحان، درین بخش تقسیم اوقات امتحانی محصل، بعد از تأیید بخش امتحانات درج میگردد؛
 5. انتخاب کریدت، در این قسمت در آغاز هر سمستر محصل میتواند انتخاب کریدت کند. در آغاز یک تقسیم اوقات پیشنهادی از طرف دیپارتمنت مربوط برای هر محصل ارائه میگردد ولی محصل میتواند، در صورت موافقه دانشکده مربوط، از بخش جستجوی پیشرفته همین صفحه، انتخاب کریدت خود را تغییر دهد؛
 6. دانلود کتاب و جزوه، از این قسمت، دانشجویان میتوانند کتاب یا جزوه ی را که استاد مربوط در سیستم گذاشته دانلود کنند؛
 7. ارزیابی استاد، در آخر هر سمستر، قبل از اعلان نتایج نهایی، محصل باید تمام استادان سمستر را از همین بخش ارزیابی کند؛
 8. سوابق تحصیلی، از بخش سوابق تحصیلی، محصلان به تمام سوابق تحصیلی خود دسترسی دارد و میتواند سوابق تحصیل خود مشاهده کرده و چاپ نمایند؛
 9. در بخش فیس، دانشجویان میتوانند تعرفه ای فیس سمستر شان را، بعد از تأیید انتخاب کریدت از طرف دانشکده، چاپ نمایند؛
 10. پیام، از این بخش، دانشجویان میتواند به بخشهای مختلف دانشگاه پیام بفرستند و پاسخ پیامهای شان را دریافت نمایند.

به گونه نمونه:

۹۵۱۲۰۳۲۰@gawharshad.edu.af
رمز عبور: ۹۵۱۲۰۳۲۰

کد فعال سازی: شماره تذکره

No event found

GIHE Twitter GIHE Facebook GIHE YouTub
موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد
سرک دارلامان پهلوی هوتل کابل دبی
info@gawharshad.edu.af
شمار های تماس : 861 54 54 76- 92 82 92 785 0093