Gawharshad Sites > موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد > درباره ما > گوهرشاد در یک نگاه

گوهرشاد در یک نگاه

موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد به عنوان یک موسسه تحصیلات عالی خصوصی غیر انتفاعی به منظور رشد و تقویت کیفیت تحصیلات عالی و همچنان تربیت رهبران آینده افغانستان در جهت ساختن آینده بهتر برای مردم افغانستان توسط داکتر سیما سمر ريیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ تاسیس به طور رسمی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت گردید.

هیئت امنای موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد:

داکتر اشرف غنی احمدزی

داکتر دادفر اسپنتا

داکتر اعظم دادفر

محمد احسان ضیا

داکترسیما سمر

داکتر عالمه

پوهاند انجینر عبالحمید لیان

پروفسور اعظم بنووال

پروفسور محموده حقوقمل

داکتر محمد ظاهر فهیمی

اهداف کلان و بلند مدت:

ارتقای مداوم کیفیت آموزشی

معرفی الگوی تحصیلات معیاری و معتبر در افغانستان

گسترش و توسعه همه جانبه مؤسسه

ایجاد ارتباط نزدیک با مؤسسات و مراکز آموزشی داخلی و خارجی

اهداف میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با اهداف کلان

کیفیت برتر

توسعه همه جانبه

روابط با مراکز و دانشگاه‌های دیگر

الگوی برتر

شناسایی و جذب استادان برتر

دایر کردن دوره ماستری

پی‌گیری روابط با مراکز که با گوهرشاد اعلان همکاری کرده اند.

داشتن کریکولم معیاری و مطابق با دانشگاه های برتر دنیا

گرفتن مجوز پوهنحی مدیریت دولتی

ایجاد روابط نزدیکتر با موسسات و دانشگاه های داخلی

استفاده از روش ها و فنون جدید تدریس

دایر کردن دیپارتمنت صلح

داشتن طرح درس معیاری و مطابق به کریکولم

دایر کردن دیپارتمنت زنان

نظارت دقیق از اجرای برنامه‌های درسی

دایر کردن شعبات در کابل

ارزیابی مستمر و دوامدار

دایر کردن شعبات در ولایات

برنامه های انکشافی اجرا شده یا در حال اجرا در سال جاری ۱۳۹۳

ایجاد مرکز زبان انگلیسی

ایجاد دفتر ارتباطات

ایجاد مرکز صلح

ایجاد مدیریت تحقیقات و مجله علمی

درخواست دوره های ماستری

درخواست دوره پوهنحی کامپیوتر ساینس

تعداد استادان و محصلین:

تعداد کل استادان در سال جاری: ۱۲۰

تعداد کل محصلین درسال جاری: ۲۱۰۶

تعداد فارغ التحصیلان: ۲۵۴

تعداد کتابها و مجلات جمعاً   ۱۳۴۷۵ جلد

تعداد کتابها و مجلات فارسی ۴۸۴۰ جلد

تعداد کتابها و مجلات انگلیسی ۸۶۳۶ جلد

محور برنامه ریزی های سمستر بعدی:

برنامه ریزی دقیق و جزی برای تمام بخشهای تدریسی

نظارت دقیق و واقعی از تمام بخشها

حمایت و تاکید بیشتر بر تحقیقات

اصلاح و به روز رسانی کریکولم ها

Picture1

Picture3

Picture5

Picture6

گوهرشاد، شایستگی و رهبری

مرکز توانمند سازی زنان:

افغانستان کشوریست که در آن بطور عموم تعداد زیادی مردم آن از داشتن نعمت سواد محروم اند بویژه زنان که محروم ترین طبقه در این جامعه اند و امکانات اندکی را در عرصه تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در اختیار دارند اما آنها همواره کوشیده است تا ازین امکانات کوچک بهره بیشتر بیگیرند، که بطور نمونه میتوان از دخترانی یادآور شد که از ولایات دور دست جهت فراگیری تحصیلات عالی به مرکز یعنی کابل می آیند و مرکز توانمند سازی زنان موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد جهت کمک به این طبقه محروم ایجاد شده تا آنها را کمک نماید.

مرکز توانمند سازی زنان یکی از شعبات موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد می باشد که در سال۱۳۹۰ تحت نظر استاد خانم رحمانی یکی از اساتید این موسسه به فعالیت آغاز نمود. این مرکز بطور عموم جهت فراهم نمودن زمینه تحصیلی راه اندازی پروگرام های ارتقای ظرفیت، برابری جنسیتی و بهبود فرصت های شغلی و تحصیلی برای دختران و خانم های افغان ایجاد گردیده است تا زمینه را برای دختران که از فقر و تندستی رنج میبرد و از طرف دیگر استعداد های در آنها نهفته است که هرگاه زمینه رشد آنها فراهم نشود ضربه بزرگی به پیکر روند انکشاف و توسعه خواهد بود از جانب دیگر آرزوی داشتن علم و دانش و تحصیلات عالی و خدمت به مردم را هرکدام آنها در سر می پروراند و این شور شوق علم و دانش آنها را وادار و تحمل هر نوع رنج و مشقت نموده حاضرهستند تا هرنوع سختی را تحمل نمایند تا زمینه ادامه تحصیل شان فراهم شود.

پوهنحی اقتصاد و مدیریت:

پوهنحی اقتصاد ومدیریت در سال ۱۳۸۹همزمان با آغاز به کار مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، تاسیس گردید و هدف آن تربیت نیروهای متخصص و متعهد، برای بر عهده گرفتن مسؤلیت های مدیریتی و اقتصادی جامعه می باشد که با توجه به نیاز شدید کشور به نیروهای توانمند و متخصص در جامعه برای برعهده گرفتن مسؤلیت رهبری بخش های اقتصادی جامعه، وجود این رشته ضروری به نظر می رسد.

در ابتدای تاسیس مؤسسه، پوهنحی اقتصاد و مدیریت دارای مجوز دیپارتمنت های مدیریت آموزشی و مدیریت اقتصادی بودند ولی بعد از مدتی بنابر ضرورتی که احساس می گردید، دیپارتمنت اداره وتجارت نیز به آن اضافه گردید و هم اکنون پوهنحی اقتصاد ومدیریت دارای سه دیپارتمنت مدیریت اقتصادی، دیپارتمنت اداره و تجارت و دیپارتمنت مدیریت آموزشی می باشد.

نیاز سنجی عمومی و آموزشی

باتوجه به رشد وانکشاف عمومی کشور و نیاز به نیروهای متخصص و توانمند برای اداره کردن بخش های اقتصادی و مدیریتی کشور و نیز با توجه به سه دهه بحران و حالت نیمه تعطیلی پوهنتون ها درکشور و کمبود نیروهای فعال، خلاق، آموزش دیده و وطن دوست برای مدیریت بخش های مختلف اقتصادی، این نیاز احساس می شود تا تمام بخش ها تلاش نمایند تا این خلإ بزرگ ناشی از سه دهه بحران در کشور را پر نمایند، اما در بخش های اقتصادی و مدیریتی، این نیاز بیشتر وعمیق تر احساس میشود زیرا رشد و انکشاف اقتصادی زمینه و شرط لازم برای رشد و انکشاف دیگر بخش ها می باشد به همین دلیل هرچه در بخش تربیت نیروی انسانی بخصوص بخش های مدیریتی واقتصادی سرمایه گذاری بیشتری انجام شود زود تر می توانیم فاصله ناشی از پس ماندگی کشور خود را با کشورهای دیگر پر نموده و این فاصله را به حد اقل برسانیم.

اهداف آموزشی

فارغ التحصیلان این پوهنحی افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت و اقتصاد با کاربرد های این رشته نیزآشنا می شوند و بعد از فراغت می توانند در ارگانهای ذیل انجام وظیفه نمایند:

مدیریت در سازمانهای دولتی وخصوصی

مدیریت در سازمانهای اقتصادی و شرکتها

مشاوره های مدیریتی واقتصادی در سکتورهای خصوصی و دولتی

اشتراک در دوره های ماستری برای ادامه تحصیل

برای معلومات بیشتر در مورد این رشته می توانید رشته ها را ملاحظه نمایید.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از دانشکده های موفق و مهم در مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد است، که از آغاز تأسیس این مؤسسه دایر گردیده و بیشترین جذب محصلین را در همه دوره های شمولیت به خود اختصاص داده است.

این دانشکده دارای دو دیپارتمنت حقوق و علوم سیاسی است، که هردو دیپارتمنت آن از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز نموده و تا حال که در شروف برون دادن اولین دوره فارغ التحصیلان خود قرار دارد با افتخار درحال درخشش روز افزون بوده است.

نیاز سنجی

باتوجه به تحولات جدید که در کشور عزیز افغانستان در دهه اخیر رخ داده و این کشور از حالت جنگ و حکومتهای کودتا و دست نشانده به نظام دموکراتیک و انتخابی تغییر وضعیت یافته است و می رود که تحولات شگرف و پیشرو را تجربه نماید. یک تحول واقعی و رو به جلو زمانی می تواند تحقق یابد که یک نظام حقوقی خوب و کار آمد به وجود آید. حقوق ضامن نظم اجتماعی، امنیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی است، اگر این سه معضل مهم در جوامع حل نشود آن کشور هیچگاه مسیر رشد و انکشاف را طی نخواهد توانیست. در افغانستان مشکل اصلی و خالیگاه مهم نداشتن نیروی متخصص و متهد در بخش های مختلف و به خصوص در بخش نظام حقوقی است.

ایجاد یک نظام حقوقی کار آمد و فاخر نیازمند تربیت نیروهای متخصص و متعهد است، که موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد با تأسیس این مؤسسه و دایر کردن بخش حقوق می خواهد برای بخش زیر بنایی دوره تحول و انکشاف یعنی نظام حقوقی کار آمد نیروهای توان مند و متعهد را تربیت نماید.

اهداف آموزش

فارغان دانشکده حقوق ضمن فرا گیری تئوری ها و نظریات اندیشمندان حقوق در بخشهای مفاهیم، اصول و قواعد و تفسیر و تحلیل قوانین، با شرکت در جلسات محاکمات تمثیلی، حضور در جلسات رسمی محاکمات در محاکم رسمی کشور، بازدید از سارنوالی ها و مشاهده حضوری نحوه و چگونگی انجام تحقیق و ترتیب صورت دعواها، مهارتهای عملی زیادی را کسب می نمایند. که محصلین حقوق پس از فراغت می توانند در نهادهای دولتی و خصوصی وظایف ذیل را مدیریت و رهبری نماید.

انجام وظیفه به عنوان قاضی در محاکم رسمی کشور

انجام وظیفه در سارنوالیها

وکیل مدافع رسمی از سوی دولت در محاکم

ایجاد دفتر وکالت برای دفاع از اصحاب دعوی به صورت شخصی و خصوصی

انجام وظیفه مشاور حقوقی در وزارت خانه ها و ولایات

مشاور حقوقی در شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی

پوهنحی انجنیری

رشد سریع و روز افزون علوم مختلف در جهان به ویژه در دو دهه اخیر، لزوم برنامه ریزی مناسب و تلاش مضاعف جهت هماهنگی با پیشرفت های گسترده علمی و صنعتی را ضروری میسازد و بدون شک خود باوری و استفاده مطلوب از خلاقیت های انسانی و ثروت های ملی از مهم ترین عواملی است که در این راستا می توانند مثمر ثمر واقع شوند و در حقیقت با برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از ابزار و امکانات موجود می توان در مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاد. در این راستان هر پروژه عمرانی در مراحل مختلف مطالعات اولیه، طرح، اجرا و کنترول های بعدی نیازمند برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از امکانات موجود میباشد آمار های موجود و سرعت جذب فارغ التحصیلان رشته های انجنیری بوسیله وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی و بخش خصوصی اهمیت زیاد این رشته هارا نشان میدهد .

رشته های انجنیری که یکی ازبخش های علمی، فنی وهنری بوده وبا توجه به نیاز سنجنی های انجام شده وتقاضای مکرر شاگردان مکاتیب وتحصیلات نیمه عالی که خواهان ادامه تحصیل در این رشته هاشده بودند، موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد در ایجاد آن اقدام نمود که خوشبختانه در شروع سال ۱۳۹۲ درکنار سایر پوهنحی های موسسه تحصیلات عالی خصوصی گوهر شاد مجوز پوهنحی انجنیری را نیز بدست آورد، که فعلا دارای دو دپارتمنت ساختمانی وسرک سازی میباشد آغاز به فعالیت نموده است، که در آینده نزدیک دیپارتمنت های آرشتیکت، محیط زیست ومعدن نیز ایجاد خواهد گردید.

پوهنحی انجنیری موسسته تحصیلات عالی گوهر شاد متعهد است که انجنیران ورزیده و توانا را با بهترین کیفیت تحصیلی در اجتماع تقدیم نماید تا به یک الگوی تحصیلات با کیفیت دربین نهاد های تحصیلی در سطح کشور تبارز نماید.

مسولین پوهنحی انجنیری گوهرشاد بخاطر وسعت دانش محصلین خود پروگرام های تحقیقاتی وتخنیکی را در بخش های مختلف آماده میسازد تا در مسیرکاریابی برای محصلین این موسسه دربخش های مختلف مفید واقع گردد.

فرصت های شغلی

فارغ التحصیلان رشته انجنیری درساحات و صنایع مختلف دولتی و خصوصی میتواند شامل کار شود که ادارات دولتی عبارتند از وزارت شهر سازی ، وزارت انکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب ، وزارت فواید عامه ، وزارترانسپورت و هوانوردی شاروالی ها، ریاست محیط زیست و همچنان شرکت های خصوصی ساختمانی در بخشهای ساختمان سازی   ( ساختمانهای صنعتی ومدنی )، شهر سازی ، سد سازی ، پل سازی ، راه سازی ، تونل سازی ، شبکه های آب رسانی ، برق رسانی ، جیو تیکنیکی وغیره منابع خوبی کار یابی برای نیروی تحصیل کرده گان رشته های این پوهنحی میباشد .

 

اهداف آموزشی رشته ساختمانی

دوره لیسانس انجنیری سیول یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است. هدف از تشکیل این دوره آموزشی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در عرصه انجینری وساخت وساز کشور است. بازسازی و نوسازی کشور در شرایط کنونی از اولویت ها و ضرورت های انکار ناپذیر است. بنا برای اجرای درست پروژه های ساختمانی ساختمانهای صنعتی ومدنی ضرورت به نیروی تحصیل دارد تا بتواند در اینده با کشور های توسیعه یافته جهان رقابت نماید. از این رو تربیت و پرورش نیروهای تحصیلکرده یکی از وظایف اساسی نهادها و مراکز تحصیلات عالی کشور به شمار می رود. موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد به عنوان یک مرکز اکادمیک و مبتکر در عرصه تأمین قوای بشری متخصص و متعهد در نظر دارد که علاوه بر پذیرش و جذب محصل در علوم بشری، در عرصه فنی و انجینیری نیز، در چارچوب مقررات وزارت تحصیلات عالی و منطبق بر معیارهای روز علمی، آغاز به فعالیت کند

ارایه تکنولوژی جدید و آماده سازی بستر مناسب ساینسی جهت فراگیری علوم و فنون جدید مهندسی و تخنیکی در بخش های مختلف انجنیری.

انجنیری در کشور بگونه یک مسلک متحرک بوده وباید پاسخگوی تمام نیاز های بالقوه کنونی خدمات زیربنای نظر به معیارهای پذیرفته شده مسلکی باشد

ارایه برنامه تخصصی واساسی وسیع وگسترده مورد نیازتوسط محصلین درحطه تخصص آنها وبرنامه ریزی جهت پیگری مطالعات پیشرفته .

آماده سازی فضای مناسب جهت حق انتخاب رشته های مورد نظرخویش با در نظر داشت بگروند تحصیلی ونیاز مندی های روز

مدیریت کتابخانه

کتابخانه مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد یک کتابخانه ای غنی بوده که برعلاوه رشته های تحصیلی این مؤسسه، منابع دیگر دربخش های مختلف جهت بالابردن ظرفیت علمی و دسترسی دانشجویان به منابع علمی را دارا می باشد. قابل ذکر است که منابع این کتابخانه به دو زبان (فارسی و انگلیسی ) می باشد. یک این که کتابهای که به زبان فارسی بوده درکلیه بخش ها عنقریب ثبت دیتابس شده تا استفاده و دسترسی به آنها آسان و راحت باشد. زیرا بخاطرنداشتن دیتابس ازقبل کتابها ثبت نه بوده. کتابهای بخش انگلیسی در رشته های مانند: اداره و مدیریت، اقتصاد، منابع بشری، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوترساینس و سایربخش ها می باشد. منابع که به زبان انگلیسی می باشد هنوز ثبت دیتابس نشده لذا ارقام شان به اساس رشته دقیق معلوم نیست فقط تعدادکلی شان معلوم می باشد که به چه تعداد می باشد ودر ادامه کتابهای فارسی ثبت دیتابس می شود.

No event found

GIHE Twitter GIHE Facebook GIHE YouTub
موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد
سرک دارلامان پهلوی هوتل کابل دبی
info@gawharshad.edu.af
شمار های تماس : 861 54 54 76- 92 82 92 785 0093